MEEDOEN MET KOEK & EI

Bij Koek & Ei hoort iedereen erbij!

Lunchcafé Koek & Ei is een dagbestedingsproject in het centrum van Driebergen waar mensen met een beperking zinvol werk kunnen doen in een veilige omgeving. Bij lunchcafé Koek & Ei, wordt aan deze doelgroep een kans gegeven te kunnen werken op hun niveau, met hun beperkingen, waarbij ze hun vaardigheden en kwaliteiten kunnen ontwikkelen en inzetten. Dit zal hun leven uiteindelijk meer zin geven. Ze kunnen structuur in hun leven creëren en zo minder problemen tegenkomen/veroorzaken. Bovendien zullen ze participeren in de maatschappij en meer (zelf)waardering krijgen. Hun mentale gezondheid zal daardoor significant verbeteren.

Bekijk hier ons kwaliteitsplan